Parakarate

Republika Hrvatska ratificirala je Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom 2007.godine, a koja je time postala za Republiku Hrvatsku obvezujući međunarodni dokument i po pravnoj je snazi iznad zakona. Konvencija naglašava načelo ravnopravnosti osoba s invaliditetom u svim segmentima života, ističući potrebu uvažavanja različitost i prihvaćanje osoba  s invaliditetom kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti.

Konvencija u čl.1 navodi tko su osobe s invaliditetom: „Osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima“.  Dakle, invaliditet nije bolest, nego čini osobu različitom a što treba prihvatiti i poštivati. I po papilarnim smo linjama svi različiti….nije li tako?!

Karate klub ALFA posebnu pažnju usmjerava na uklanjanje predrasuda  i stereotipnih načina razmišljanja i ponašanja prema “posebnostima” osobama s invaliditetom. Posebnosti se u Klubu prihvaćaju kao bogatstvo različitosti, te se njeguje tolerancija bez postavljanja granica mogućnosti.

A što je tolerancija i što znači prihvatiti različitosti kao nešto što obogaćuje svako društvo upravo ti mali ljudi iz policijskog karate kluba „ALFA“  u najboljem obliku možemo reći da “žive” za svaki trening.

Naime, s njima treniraju i dva dječaka s posebnim potrebama, rame uz rame sa svima ostalima.

Njih su dvojica, Stipe i Toma postali državni prvaci u svojim kategorijama u Parakarateu i oni uvijek , prilikom izlaska na tatami,  s ponosnom nose na kimonu grb „Alfi“  vidljivo sretni da i njihove medalje sjaje jednakim sjajem kao i sve ostale.

A to znaju oni, a znaju i svi njihovi prijatelji iz Alfi, jer njih dvojica možda imaju teškoće u razvoju ali nemaju teškoće osvojiti medalje. U tome im pomažu i prijatelji iz Kluba i treneri.

Zlato je u sportu uvijek zlato, a prijatelj je u životu uvijek prijatelj.

Osoba koja će ti pomoći baš onda kada pomoć trebaš ali i koja će isto tako često prepoznati situacije u kojima ti je potrebna njegova pomoć, a da toga niti sam nisi svjestan, bio on u trenirci ili policijskog odori…..i  to je ono što ova djeca uče trenirajući s ALFAMA. 

ALFE “posebnosti” prihvaćaju kao “bogatstvo”