Projekti – Karateom do zdravlja

Karateom do zdravlja, uz potporu Zagrebačke banke

Zahvaljujući Zagrebačkoj banci (ZABA), karate klub ALFA uz pomoć Zaklade UniCredit uspješno provodi projekt „Karateom do zdravlja“. Aktivnosti su, među ostalim, namijenjene djeci i mladima s teškoćama u razvoju odnosno osobama s invalidnošću, članovima karate kluba ALFA, a cilj je jačanje njihova psihofizičkog zdravlja te poticanje socijalizacije i uključivanja u društvo, pri čemu se posebna pozornost posvećuje aktivnostima kojima se povećava otpornost organizma u ovom izazovnom pandemijskom razdoblju.

Do ožujka 2020. godine sve sportske aktivnosti, uključujući karate, nesmetano su se održavale u prostorijama predviđenim za vježbanje. Posljedica krizne situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 bila je obustava svih društvenih i sportskih događanja.

To se negativno odrazilo na cjelokupno društvo, pa tako i na članove karate-kluba ALFA.  Preporučeno socijalno distanciranje rezultiralo je prestankom održavanja treninga.

Čim su okolnosti dopustile, nakon opuštanja preporučenih epidemioloških mjera, pojavila se potreba za donošenjem konkretnog programa sportskih i društvenih aktivnosti za članove karate-kluba ALFA (djecu i mlade s teškoćama u razvoju i bez njih / osobe s invalidnošću) u cilju podizanja kvalitete njihova života.

Donacija koju je osigurala Zaklada UniCredit omogućila je karate klubu ALFA nastavak treninga u dvorani i na otvorenom, nabavu sportske opreme, uvođenje planinarenja (nove komponente treninga s naglaskom na socijalizaciji svih članova karate kluba i drugih planinara), održavanje predavanja o zdravoj prehrani i promociju zdravog stila života, organizaciju odlazaka u kina, kazališta i muzeje te provedbu aktivnosti osnaživanja članova karate kluba ALFA za lakše nošenje s preporučenim epidemiološkim mjerama koje znatno utječu na svakodnevicu. Uz podršku Zaklade UniCredit imali smo priliku provesti navedene aktivnosti u lokalnoj zajednici, a one mogu poslužiti kao primjer dobre prakse u ovim izvanrednim okolnostima.